Visste du att …

… FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO uppskattar att mer än två tredjedelar av de grödor som bidrar till 90 procent av all mat är pollinerade av bin.

… när bidöden slår till kan en biodlare förlora flera miljoner bin på en enda dag. De dör hemma i sina kupor eller försvinner spårlöst (CCD, Colony Collapse Disorder).

… många forskare och biodlare anser att bekämpningsmedel som innehåller så kallade neonikotinoider är främsta skälet till bidöden?

… bin inte benämns som djur i all lagstiftning? Ibland kategoriseras bin som växtflora, vilket försvagar deras skydd. (IMHO: biodlarna borde genast sluta kalla sig ”odlare”! Du odlar faktiskt inte vänner …)

… det finns idag färre bin än någonsin på de senaste 50 åren i Nordamerika? Däremot är Kuba inte alls drabbat av bidöden eftersom landet inte hade råd att köpa moderna bekämpningsmedel efter att samarbetspartnern Sovjet brakade ihop.

… efter att insektsbekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider togs i bruk på 1990-talet har den genomsnittliga dödligheten bland bin i bikupor ökat från 5 till 30 procent i Europa?

… produktionen av honung i Europa har sjunkit från 40 000 ton per år till 10 000–15 000 ton per år?

… EU för ett par år sedan införde ett tillfälligt förbud (moratorium) mot neonikotinoider? Vissa vill permanenta förbudet men kemikaliebolagen hotar med segdragna rättsprocesser för att kunna fortsätta sälja sina extremt lönsamma gifter.

… romanen Burflickan bland annat är en rysligt spännande skönlitterär tolkning av skuldfrågan kring bidöden? Boken dramatiserar också den alldeles sanna historien om hur mördarbin kom till världen på grund av ett forskningsprojekt i Brasilien som gick  snett.