Språk och anspråk

Jag vill spetsa underhållningslitteraturen med stänk av absurdism.

Jag vill göra något för dig som har mod – men saknar tålamod.

Jag vill att texten ska rinna som smält smör över sidorna.

Jag vill fettsuga klichéer så att de blir som nya.

Jag vill syna verklighetens märkligheter.

Jag vill inte skriva vackert.

Jag vill skriva omärkligt.

Jag vill oroa.

Jag vill roa.

Jag vill.

Jag.

Ja!